Lucid дебютирует в Европе с выпуском Air Dream Edition стоимостью €218 000

Виробник електромобілів Lucid Motors оголосив про свої початкові плани виходу на європейський ринок, який буде відзначений доступністю двох конфігурацій седана Air Dream Edition:

  • Dream Edition R, оптимізований для ефективності з розрахунковим запасом ходу 900 км (WLTP);
  • Dream Edition P потужністю 828 кВт (1111 к.с.).

Компанія планує відкрити у травні свій перший роздрібний магазин у Європі — Lucid Studio на площі Одеонсплац у Мюнхені, Німеччина. У 2022 році компанія також планує відкрити додаткові студії та сервісні центри у Німеччині, Нідерландах, Норвегії та Швейцарії, а найближчими роками має намір вийти на додаткові ключові ринки на європейському континенті.

Перший роздрібний магазин Lucid у Європі на площі Одеонсплац у Мюнхені, Німеччина

Перший роздрібний магазин Lucid у Європі на площі Одеонсплац у Мюнхені, Німеччина © lucidmotors.com

«Експансія в Європу і рішення запропонувати Lucid Air Dream Edition на цьому ринку є зміцненням позицій Lucid як глобального бренду і ще більше підтримують нашу місію з підвищення стандартів індустрії електромобілів», — сказав Зак Едсон (Zak Edson), віце-президент з продажу та сервісу Lucid.

Після успішного запуску Lucid Air Dream Edition P та Lucid Air Dream Edition R у Північній Америці з обмеженим тиражем у 520 одиниць Lucid оголосила, що запропонує обмежену кількість власникам бронювань у Європі, щоб відсвяткувати запуск Lucid Air та підкреслити бачення компанії щодо просування розкішних електромобілів. Ці дві різні версії — Dream Edition P з трансмісією, оптимізованою для підвищення продуктивності, і Dream Edition R, що втілює спрямованість Lucid на максимальне збільшення запасу ходу, — будуть пропонуватися власникам бронювань у Німеччині, Нідерландах, Норвегії та Швейцарії. Вони також мають ексклюзивне зовнішнє та внутрішнє оздоблення та всі доступні оновлення та додаткові характеристики.

Преміальний електричний седан Lucid Air

Преміальний електричний седан Lucid Air © lucidmotors.com

Преміальний седан Lucid Air Dream Edition P/R не коштуватиме дешево у Європі. Ціни будуть різнитися залежно від країни: €218,000 у Німеччині, €222,000 у Нідерландах, CHF199,000 у Швейцарії та NOK 1,850,000 у Норвегії.

Очікується, що перші постачання Lucid Air Dream Edition до Європи розпочнуться наприкінці 2022 року. Ціни та дати постачання Lucid Air Pure, Air Touring та Air Grand Touring будуть оголошені пізніше цього року. Очікується, що найдоступніша модель Lucid Air Pure коштуватиме приблизно €100,000 у Німеччині та Нідерландах, CHF100,000 у Швейцарії та NOK 1,000,000 у Норвегії.

Крім чотирьох стартових ринків, Lucid зараз приймає замовлення на моделі Lucid Air Pure, Touring і Grand Touring з Австрії, Бельгії, Данії, Фінляндії, Франції, Італії, Монако, Іспанії, Швеції та Великобританії. Розмістивши депозит на суму від €300, клієнти забезпечать собі місце в черзі на моделі Lucid Air Pure, Touring і Grand Touring, коли почнуться постачання в їхні відповідні країни. Ці конкретні ринки були обрані через поєднання інфраструктури заряджання, визнанням та розміром. У майбутньому планується подальше розширення в Європі, включаючи додаткові студії та сервісні центри у великих європейських містах, а також модель із правим кермом для Великобританії.

За матеріалами: lucidmotors.com. Підготував: hevcars.com.ua
Lucid дебютирует в Европе с выпуском Air Dream Edition стоимостью €218 000

Производитель электромобилей Lucid Motors объявила о своих первоначальных планах выхода на европейский рынок, который будет отмечен предстоящей доступностью двух конфигураций седана Air Dream Edition:

  • Dream Edition R, оптимизирован для эффективности с расчетным запасом хода 900 км (WLTP);
  • Dream Edition P мощностью 828 кВт (1111 л.с.).

Компания планирует открыть в мае свой первый розничный магазин в Европе — Lucid Studio на площади Одеонсплац в Мюнхене, Германия. В 2022 году компания также планирует открыть дополнительные студии и сервисные центры в Германии, Нидерландах, Норвегии и Швейцарии, а в ближайшие годы намерена выйти на дополнительные ключевые рынки на европейском континенте.

«Экспансия в Европу и решение предложить Lucid Air Dream Edition на этом рынке служат укреплению позиций Lucid как глобального бренда и еще больше поддерживают нашу миссию по повышению стандартов индустрии электромобилей», — сказал Зак Эдсон, вице-президент по продажам и сервису Lucid.

После успешного запуска Lucid Air Dream Edition P и Lucid Air Dream Edition R в Северной Америке с ограниченным тиражем в 520 единиц Lucid объявила, что предложит ограниченное количество существующим держателям бронирований в Европе, чтобы отпраздновать запуск Lucid Air — и подчеркнуть видение Lucid по продвижению роскошных электромобилей. Эти две разные версии — Dream Edition P с трансмиссией, оптимизированной для повышения производительности, и Dream Edition R, воплощающая строгую направленность Lucid на максимальное увеличение запаса хода, — будут предлагаться владельцам бронирований в Германии, Нидерландах, Норвегии и Швейцарии. Они также имеют эксклюзивную внешнюю и внутреннюю отделку и все доступные обновления и дополнительные характеристики.

Премиальный седан Lucid Air Dream Edition P/R не будет стоить дешево в Европе. Цены будут различаться в зависимости от страны: €218,000 в Германии, €222,000 в Нидерландах, CHF199,000 в Швейцарии и NOK 1,850,000 в Норвегии.

Ожидается, что первые поставки Lucid Air Dream Edition в Европу начнутся в конце 2022 года. Цены и даты поставок Lucid Air Pure, Air Touring и Air Grand Touring будут объявлены позже в этом году. Ожидается, что самая доступная модель Lucid Air Pure будет стоить примерно €100,000 в Германии и Нидерландах, CHF100,000 в Швейцарии и NOK 1,000,000 в Норвегии.

Помимо четырех стартовых рынков, Lucid в настоящее время принимает заказы на модели Lucid Air Pure, Touring и Grand Touring из Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Италии, Монако, Испании, Швеции и Великобритании. Разместив полностью возмещаемый депозит на сумму от €300, клиенты обеспечат себе место в очереди на модели Lucid Air Pure, Touring и Grand Touring, когда начнутся поставки в их соответствующие страны. Эти конкретные рынки были выбраны из-за сочетания инфраструктуры зарядки, признания рынком и размера. В будущем планируется дальнейшее расширение в Европе, включая дополнительные студии и сервисные центры в крупных европейских городах, а также модель с правым рулем для Великобритании.

Еще интересное пишут по теме

HEVCARS 🔌