Hydrovolt запускает крупнейший в Европе завод по переработке аккумуляторов для электромобилей

Hydrovolt, спільне підприємство Northvolt та Hydro з переробки акумуляторів, розпочало комерційну переробку акумуляторів на своєму заводі у Фредрікстаді, Норвегія.

Hydrovolt — найбільший у Європі завод з переробки акумуляторів для електромобілів, здатний переробляти 12 000 тонн акумуляторних блоків на рік, що відповідає приблизно 25 000 акумуляторів для електромобілів. Зараз цього достатньо для всього обсягу тягових батарей з терміном служби в Норвегії.

Розпочав роботу найбільший у Європі завод з переробки акумуляторів для електромобілів

На своєму заводі у Фредрікстаді, Норвегія, Hydrovolt буде переробляти автомобільні акумулятори, термін служби яких добігає кінця

Hydrovolt стверджує, що повністю автоматизований процес перероблювання дозволяє вилучати з акумуляторів до 95% металів, включаючи пластик, мідь, алюміній та чорну масу, порошок, що містить метали нікелю, марганцю, кобальту та літію, який буде поставлятися до Northvolt для подальшої переробки. Алюміній буде доставлений Hydro для рециркуляції в товарний алюміній. На заводі реалізовано кілька нових концепцій, спрямованих на максимальне відновлення матеріалів, у тому числі систему збирання пилу, яка забезпечує вловлювання цінних матеріалів, які зазвичай губляться на етапах механічної переробки.

Hydrovolt вивчає можливість розширення потужностей в Європі з довгостроковою метою переробити 70 000 тонн акумуляторних блоків до 2025 року та 300 000 тонн акумуляторних блоків до 2030 року, що еквівалентно приблизно 150 000 акумуляторів для електромобілів у 2025 році та 500 000 у 2030 році.

Перероблення акумуляторів безпосередньо сприятиме стійкості акумуляторної галузі та необхідна для виконання нових європейських норм, що регулюють акумулятори, включаючи майбутні обов’язкові цілі з переробки. Видобуток чорної маси зменшить сьогоднішню залежність від видобутку корисних копалин як джерела первинної сировини, а також пов’язані з цим ризики та вразливість цієї діяльності.

Переробка чорної маси в матеріал для акумуляторних батарей потребує гідрометалургійної обробки, яка проводиться на заводі з переробки Revolt Ett компанії Northvolt у Шеллефтео, Швеція. Очікується, що до 2025 року Hydrovolt щорічно вироблятиме понад 2000 тонн чорної маси на своєму підприємстві у Фредрікстаді.

За матеріалами: hydro.com. Підготував: hevcars.com.ua
Начал работу крупнейший в Европе завод по переработке аккумуляторов для электромобилей

Hydrovolt, совместное предприятие Northvolt и Hydro по переработке аккумуляторов, начало коммерческую переработку аккумуляторов на своем заводе в Фредрикстаде, Норвегия.

Hydrovolt — крупнейший в Европе завод по переработке аккумуляторов для электромобилей, способный перерабатывать 12 000 тонн аккумуляторных блоков в год, что соответствует примерно 25 000 аккумуляторов для электромобилей. В настоящее время этого достаточно для всего объема тяговых батарей с истекшим сроком службы в Норвегии.

Hydrovolt утверждает, что полностью автоматизированный процесс переработки позволяет извлекать из аккумуляторов до 95% металлов, включая пластик, медь, алюминий и черную массу, порошок, содержащий металлы никеля, марганца, кобальта и лития, который будет поставляться в Northvolt для дальнейшей переработки. Алюминий будет доставлен в Hydro для рециркуляции в товарный алюминий. На заводе реализовано несколько новых концепций, направленных на максимальное восстановление материалов, в том числе система сбора пыли, которая обеспечивает улавливание ценных материалов, которые обычно теряются на этапах механической переработки.

Hydrovolt изучает возможность расширения перерабатывающих мощностей в Европе с долгосрочной целью переработать 70 000 тонн аккумуляторных блоков к 2025 году и 300 000 тонн аккумуляторных блоков к 2030 году, что эквивалентно примерно 150 000 аккумуляторов для электромобилей в 2025 году и 500 000 в 2030 году.

Переработка аккумуляторов будет непосредственно способствовать устойчивости аккумуляторной отрасли и необходима для выполнения новых европейских норм, регулирующих аккумуляторы, включая предстоящие обязательные цели по переработке. Добыча черной массы уменьшит сегодняшнюю зависимость от добычи полезных ископаемых как источника первичного сырья, а также связанные с этим риски и уязвимость этой деятельности.

Переработка черной массы в материал для аккумуляторных батарей требует гидрометаллургической обработки, которая проводится на заводе по переработке Revolt Ett компании Northvolt в Шеллефтео, Швеция. Ожидается, что к 2025 году Hydrovolt будет ежегодно производить более 2000 тонн черной массы на своем предприятии во Фредрикстаде.

Еще интересное пишут по теме

HEVCARS 🔌